Politică de confidențialitate

Home / Politică de confidențialitate

Politică de confidențialitate – Asociația My Transylvania
Dreptului la protecția datelor cu caracter personal este asigurat de către Asociația My Transylvania.  Astfel aceste date colectate temporar vor fi prelucrate în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe pagina noastră nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Despre noi și modalități de contact:
Asociația My Transylvania  este o asociație non-profit și non-guvernamentală cu sediul în SIBIU, Strada Nicolae Iorga 59/24, CIF 27063760. În sensul legislației cu privire la protecția datelor, suntem operator atunci când prelucrăm datele dvs. cu caracter personal. Ne puteți contacta  la adresa de contact(at)mytransylvania.ro. 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate:
De regulă, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care o oferiți. Pe această pagină colectăm de la dvs. informații cum ar fi: numele și prenumele, adresa, telefon și adresa de e-mail. Relația cu operatorul de plăți euplătesc.ro este una separată față de noi. E posibil să fie colectate și prelucrate ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul vizitării site-ului nostru web, pentru a vă personaliza experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs.
Pe site-ul nostru web vor fi stocate și colectate informații in cookie-uri conform Politicii de cookie-uri.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Moduri de utilizare a datele dvs. cu caracter personal și scopuri:
1. Utilizarea paginii web: Website-ul colectează în mod automat anumite informații și le stochează. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul dumneavoastră (la nivel de localitate), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru, informații despre dispozitiv.2. Pentru marketing: Vrem să vă ținem la curent cu privire la cele mai bune oferte pentru produsele/serviciile care vă interesează. Pentru a vă pune la dispoziție informații de interes pentru dvs., putem folosi anumite date cu privire la comportamentul dvs. de cumpărător (de ex. servicii vizualizate /achiziționate) pentru a vă crea un profil. Ne asigurăm întotdeauna că aceste prelucrări se efectuează cu respectarea drepturilor și libertăților dvs. și că deciziile luate în baza acestora nu au efecte legale asupra dvs. și nu vă  afectează similar într-o măsură semnificativă. În toate cazurile, ne întemeiem comunicările de marketing pe consimțământul dvs. prealabil. Vă puteți răzgândi și retrage consimțământul în orice moment, prin: accesarea link-ului de dezabonare afișat în cadrul mesajelor

Perioada păstrării datelor:
Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal pe toata durata funcționarii legale a Asociației My Transylvania. Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații. Transmiterea datele dvs. cu caracter personal: are loc doar pentru anumiți furnizori de servicii de marketing și de servicii IT. În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice. Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții persoane juridice de drept privat se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitatea informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Drepturile utilizatorilor:
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.

Detalii drepturi utilizator:
1.  Tratăm cu seriozitate confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteți cererile dvs. cu privire la astfel de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta cererii de oferta făcute de dvs. In caz contrar, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informații suplimentare care au ca scop confirmarea identității dvs.
2.  Este exclusă solicitarea de taxe pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă în asemenea circumstanțe.  Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă soluționa cererea.
3. Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de răspuns la solicitarea dvs.

Ștergerea datelor     
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau

– v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe consimțământ); sau

– dați curs unui drept legal de a vă opune; sau

– acestea au fost prelucrate ilegal; sau

– ne revine o obligație legală în acest sens.

Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:

– pentru respectarea unei obligații legale; sau

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care v-am putea refuza această solicitare

Restricționarea prelucrării datelor.

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în cazul în care:

– acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să verificăm acuratețea acestora; sau

– prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau

– acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau

– v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează este în desfășurare.

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în care:

– avem consimțământul dvs.; sau

– pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau

– pentru a proteja drepturile noastre sau ale altei persoane fizice sau juridice.


Opoziția    
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct, fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în cel mai scurt timp posibil această prelucrare.

Luarea de decizii automate 
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar numai atunci când decizia respectivă:
– produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
– vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate a deciziilor:
– ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
– este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.; sau
– se bazează pe consimțământul dvs. Explicit.

Plângeri      
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.

Ne puteți contacta prin transmiterea solicitării dvs. fie pe e-mal contact[@]mytransylvania.ro,
sau prin poștă sau curier la adresa: SIBIU, Str. N. Iorga 59/24, Județul Sibiu,.